Global Suppliers
produktenAluminium gieten


Aluminium laat zich zeer goed gieten of vloeibaar vormgeven. Bij het gieten ontstaat een product doordat vloeibaar aluminium, dat na stolling, de vorm aanneemt van de vorm (matrijs) waarin het wordt gegoten. Hierbij wordt de uiteindelijke vorm zo dicht mogelijk benaderd zodat er nog nauwelijks nabewerking nodig is. Door gieten zijn wij in staat om een product zo vorm te geven dat het precies aan de vorm en de te stellen eisen voldoet van onze klant.

Gietstukken worden gebruikt in de volgende sectoren: Automobielindustrie, Vliegtuigindustrie, Scheepsbouw, Machinebouw, Bouwsector, Rijwielindustrie, Medische sector, …

Voordelen van aluminium gietwerk zijn:
 • Grote gewichtsbesparing
 • Hoge maatnauwkeurigheid (hangt af van het gebruikte proces)
 • Enorme vormvrijheid
 • Goede verspaanbaarheid
 • Geen koudbrosheid bij zeer lage temperatuur
 • Goede recyclebaarheid, dus hoge restwaarde
De beschikbare gietmethoden zijn:
 • Zandgieten
 • Coquillegieten
 • Lage- en Hogedruk spuitgieten
 • Vacuüm foliegieten
 • Verloren was- en schuimgieten
 • Investment casting
 • Shell Moulding