Global Suppliers newsGLOBAL SUPPLIERS vernieuwd zijn ISO 9001:2015 certificaat


Wat is ISO 9001 : 2015 ?

Volgens deze norm moet het kwaliteitsbeleid op papier zijn geschreven en dit beleid moet bekend zijn aan alle werknemers. De organisatie moet de klanttevredenheid vergroten door te voldoen aan de eisen en wensen van haar klanten en te voldoen aan de wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie in beheer zijn van zijn bedrijfsprocessen en dit kunnen aantonen.

Na een externe audit heeft de organisatie gerechtigd een certificaat te ontvangen dat aantoont dat het voldoet aan de eisen van de norm. Dit is een teken voor de organisatie en zijn klanten dat de organisatie op een vooraf gedefinieerde en gestructureerde manier kwaliteit (zorg, controle en verzekering) beheert.

iso9001

iso9001